Més Info

Comerç

Cobertures per a la vostra protecció personal, el vostre negoci, els vostres clients i els vostres treballadors.

Qualsevol incident que ocorri en el vostre negoci està assegurat

En cas de qualsevol contingència només heu d’avisar-nos i la solucionarem de forma ràpida i professional

• Podeu Assegurar el vostre vehicle comercial amb condicions exclusives

• Possibilitat d’ampliar la vostra assegurança de negocis amb un sistema de protecció personal amb les millors condicions: assegurança de vida, pagament d’una indemnització diària per baixa per malaltia i/o accident, pla de jubilació.

• Servei d’Assistència 24 hores, els 365 dies de l’any.

• Us enviem els professionals necessaris per a resoldre qualsevol incident en el vostre negoci.

Cobertures

Danys ocasionats en el vostre comerç i en les vostres pertinences assegurades per: incendi, explosió, llamp, fum, detonacions sòniques, actes de vandalisme i xoc o impacte de vehicles i d’objectes.

• Els danys en instal·lacions i aparells elèctrics, els vessaments d’aigua, els vidres, els marbres i rètols.

• Robatori i els danys ocasionats i l’atracament.

• Cobertura opcionalde pèrdua de beneficis, en cas de paralització de l’activitat comercial per qualsevol dels sinistres coberts per la pòlissa.

· Les reclamacions de terceres persones estaran totalment cobertes per la responsabilitat civil que s’inclou en la vostra assegurança de negocis.