Més Info

Embarcacions

Una assegurança a la mesura de cada embarcació.

• Trobarà la solució més adequada.

• Qualsevol incident en la vostra embarcació està assegurat

• Amb només un avís, li resolem qualsevol contingència.

• Servei d’Assistència. 24 hores, 365 dies a l’any

• Assistència personal que inclou des de la repatriació de ferits fins al pagament de possibles despeses de curació

• Assistència per a l’embarcació: inclou entre uns altres: *Remolcat, despeses de custòdia i fins i tot l’enviament de gasolina si se’n queda sense.

• Danys personals de tots els ocupants de l’embarcació

• Indemnització del 100% del valor de l’embarcació en el moment de l’accident (en cas de pèrdua total).

• Cobrim els danys propis, les avaries particulars per accidentiles despeses de salvament. i remolcat, així com despeses de custòdia

• Cobertura total de robatoris i danys derivats de l’intent,efectes personals inclosos si s’han inclòs en el contracte.

• La vostra embarcació i tots els accessoris assegurats de forma automàtica, sense necessitat de fer declaració expressa

• Reclamacions de terceres persones totalment cobertes gràcies a la cobertura de responsabilitat civil que s’inclou en la vostra assegurança d’embarcacions.

• Participació esporàdica en regates, quan així es sol·liciti.

• L’estada de l’embarcació en terra, per exemple durant el seu transport o estada en el magatzem o drassan