Més Info

Llar

Us oferim les més àmplies garanties i el millor servei de protecció, garantint el patrimoni familiar que és la llar, amb absoluta confiança davant tots els riscos. Li garantim 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

DANYS MATERIALS ASSEGURATS

 • INCENDI, EXPLOSIÓ I CAIGUDA DE LLAMP
 • FUM
 • RECONSTRUCCIÓ DEL JARDÍ
 • DANYS ELÈCTRICS
 • COL•LISIÓ DE VEHICLES O CAIGUDA D’AERONAUS
 • ONES SÒNIQUES
 • ACTES DE VANDALISME
 • PLUJA, VENT, PEDRA O NEU
 • INUNDACIÓ
 • DANYS PER AIGUA
 • TRENCAMENT DE VIDRES I MIRALLS
 • TRENCAMENT DE PLAQUES VITROCERÀMIQUES
 • TRENCAMENT DE MARBRES, GRANITS, SANITARIS
 • ROBATORI, ATRACAMENT I FURT
 • ATRACAMENT FORA DE L’HABITATGE
 • JOIES
 • ÚS FRAUDULENT DE TARGETES DE CRÈDIT
 • CAIGUDA D’ARBRES, PALS I ANTENES
 • DETERIORACIÓ D’ALIMENTS EN APARELLS FRIGORÍFICS

DESPESES ASSEGURADES

 • SALVAMENT, DEMOLICIÓ I DESENRUNAMENT
 • SUBSTITUCIÓ DE PANYS
 • DESALLOTJAMENT FORÇÓS O INHABITABILITAT
 • ROBATORI, ATRACAMENT O PÈRDUA DE DOCUMENTACIÓ PERSONAL
 • PÈRDUA DE LLOGUERS
 • RECOMPOSICIÓ ESTÈTICA
 • RECOMPOSICIÓ D’ARXIUS I DOCUMENTS

RESPONSABILITAT CIVIL

 • RESPONSABILITAT CIVIL, DEFENSA JURÍDICA I FIANCES

ALTRES GARANTIES

 • RECLAMACIÓ DE DANYS
 • ASSISTÈNCIA 24

SERVEI DE REPARACIONS , 24 HORES AL DIA , 365 DIES A L’ANY

GARANTIES OPCIONALS

 • VEHICLES EN GARATGE
 • ACCIDENTS INDIVIDUALS