Més Info

Pla de Pensions

Completar la jubilació és una tasca d’avui.

El Pla de pensions Individual us ajuda a:

Mantenir el vostre poder adquisitiu en el futur, i obtenir el major estalvi fiscal en el present.

Us permet construir el vostre futur a la mesura de les vostres possibilitats. De la forma més còmoda i estable. Sense cap esforç amb grans avantatges per a vostè.

CONTINGÈNCIES COBERTES

El Pla de Pensions Individual li garanteix les següents Contingències en el cas de :

• Jubilació o situació assimilada.

• Defunció

• Incapacitat Permanent total per a la professió habitual.

• Incapacitat Permanent absoluta per a tot el treball.

• Gran Invalidesa.

En qualsevol d’aquests cinc casos, podran percebre’s en forma de capital, de renda-temporal o vitalícia- o bé de forma mixta, cabdal i renda, una vegada produïda la contingència.

UN PLA DE PREVISIÓ PER AL FUTUR

Durant la vostra vida laboral aneu realitzant aportacions de manera que el vostres diners van constituïnt un capital que us permetrà mantenir la vostra qualitat de vida durant la jubilació.

Podreu aportar al Pla fins a 8.000 € l’any, si teniu menys de 52 anys, incrementant-se anualment en 1.250 € . A partir d’aquesta edat fins al límit de 24.250 € als 65 anys i des d’ara.

A més d’un bon pla per al futur, el Pla de Pensions Individual us permet sol•licitar, davant circumstàncies tals com quedar-se en atur (i altres que especifica el Reglament), un crèdit de fins al 80 % dels Drets Consolidats.

Aquests productes s’han convertit en els únics que permeten reduir, de forma directa, els impostos a pagar els particulars en la vostra declaració anual de renda (IRPF).
L’estalvi fiscal dels plans.
és per cada 1.000 € de d’aportació *

Tipus Marginal
Estalvi Imposat
15%
150 €
24%
240 €
28%
280 €
37%
370 €
45%
450 €.

*Segons límits financers, en funció de trams d’edat.

UN PLA DE PREVISIÓ PER AL PRESENT

Perquè els vostres avantatges fiscals us permetran cada any un important estalvi d’impostos.

Les aportacions realitzades anualment son deduïbles de la base imposable de l’IRPF.