Més Info

Pla Jubilació

Per fi tinc la rendibilitat assegurada que vull i puc disposar dels meus estalvis sempre que els necessiti.

 • Pla de Jubilació és un producte de previsió que, mitjançant aportacions periòdiques o extraordinàries, assegura un capital final garantit sobre la base d’un interès tècnic utilitzat per a tota la durada del contracte. Incorpora cobertures complementàries de vida i té diferents modalitats de creixement de les aportacions.
 • A qui li interessa?
  A persones que busquen un producte que els ofereixi una rendibilitat estable per als seus estalvis, a més de poder completar-lo amb una assegurança de vida.
 • Interès tècnic garantit fins al final del contracte.
 • Participació en beneficis: addicional a l’interès tècnic garantit, amb el que vostè obté una rendibilitat extra que augmenta el valor del seu estalvi.
 • Aportacions: vostè decideix com i quan realitzar-les, podent augmentar o disminuir la seva quantitat sempre que ho desitgi. A més pot realitzar aportacions extraordinàries per a incrementar el capital estalviat.
 • Creixement en les aportacions: vostè pot assegurar que el seu pla no perdrà poder adquisitiu amb el pas dels anys. Així, pot escollir un creixement en les aportacions en un 5% lineal cada any, o un creixement acumulatiu del 3% o del 5%. També pot decidir aportar sempre la mateixa quantitat.

El Pla Jubilació incorpora cobertures addicionals per a la seva tranquil•litat:

 • Alliberament del pagament de primes, en cas d’invalidesa o incapacitat professional.
 • Assegurança temporal complementari de mort.
 • Assegurança de pagament d’una renda en cas d’invalidesa o incapacitat professional.
 • Subsidi diari d’hospitalització per accident o malaltia.
 • El Pla de Jubilació garanteix una rendibilitat per a tota la durada del contracte juntament amb l’obtenció d’una rendibilitat addicional mitjançant la participació en beneficis.
 • Permet el rescat total a partir del primer any i la possibilitat de rescats parcials, transcorreguts tres anys.
 • Existeix la possibilitat de realitzar aportacions extraordinàries en qualsevol moment.
 • Diferents modalitats de creixement d’aportacions per a garantir que el pla no perdi poder adquisitiu.
 • Disposa dels excel•lents avantatges fiscals de les assegurances de vida.

Assistència Vida 24 hores, incloent:

 • Assistència al beneficiari: ens encarreguem d’obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris.
 • Servei d’informació jurídica: un equip d’advocats a la seva disposició que li informarà de qualsevol aspecte legal: dret de successió, testament…
 • Avenç d’indemnització per despeses de sepeli.