Més Info

Responsabilitat Civil de Caça

Què Cobreix?
L’Assegurança Obligatòria per al Caçador cobreix els danys que podeu causar a tercers per l’acció de caçar fins al límit contractat (el que marca la llei són 90151, 82 € . ).

Què exclou?
Els danys propis, és a dir els danys que ens podem realitzar a nosaltres mateixos.

Què passa si el Jutge dicta que he de pagar més 90151, 82 € .?
En aquest cas el caçador respon amb els seus béns per a cobrir l’import restant.

Cobertures
Assegurança Obligatoria

Cobertura: Fins a 90151, 82. €

Ampliació
L’opció Límit per sinistre es pot ampliar fins al capital que desitjeu contractar.