Més Info

Vida

Sé que, passi el que passi, la meva família mantindrà sempre el seu poder adquisitiu. Estic molt tranquil… i des de només 5 cèntims al dia per mil euros de capital.

 • Vida és una assegurança de vida ampliat que cobreix les principals incidències que pugui sofrir una persona de família: defunció, invalidesa, incapacitat professional, hospitalització… Els beneficiaris cobren el capital acordat, podent duplicar-se o triplicar-se segons les circumstàncies. El cost per a vostè és realment baix comparat amb la tranquil•litat que li proporciona aquest producte.
 • A qui li interessa?
  A persones amb obligacions familiars de fills o cònjuges, hipoteques, negocis etc.
 • Seguretat per a afrontar les càrregues familiars i patrimonials, i garantir l’estabilitat econòmica davant qualsevol imprevist.
 • Prestació extraordinària per a menors d’edat, totalment gratuïta. Si a conseqüència d’un accident de circulació morís l’assegurat i el seu cònjuge, deixant com beneficiaris fills menors de 18 anys, o majors d’edat discapacitats, la nostra companyia els indemnitzarà amb el doble del capital.
 • Cobertura efecte duplo A més, el seu client pot contractar una assegurança complementària per a la seva parella. D’aquesta forma, en cas de defunció, el cònjuge estarà assegurat gratuïtament pel mateix capital, fins a que els fills complissin 18 anys. I si, durant aquest període, aquesta persona morís, els fills rebrien un capital addicional igual a l’assegurat.
 • Cobertura de defunció fins als 70 anys.
 • Amplia gamma de cobertures complementàries.
 • Invalidesa per qualsevol causa: bestreta del capital de defunció i/o pagament d’una renda.
 • Incapacitat professional: pagament d’una renda i/o alliberament del pagament de primes.
 • Mort i invalidesa per accident.
 • Mort i invalidesa per accident de circulació.
 • Pagament de capital per diagnòstic de malaltia greu (càncer, infart, embòlia, accident cerebrovascular, trasplantament d’òrgans majors).
 • Subsidi diari d’hospitalització (a partir del cinquè dia i com a màxim 90 dies).
 • Assegurança complementari per al cònjuge (cobertura efecte duplo).

Vida permet triar, depenent de la durada del contracte, el sistema de primes que millor s’adapti a les seves característiques:

 • Temporal Renovable:
  La prima és renovable anualment, és a dir, s’incrementa en funció de l’edat actuaria de l’assegurat.
 • Temporal Constant:
  La prima es manté constant durant tota la vigència del contracte.

Assistència Vida 24 hores, incloent:

 • Assistència al beneficiari: ens encarreguem d’obtenir els certificats oportuns dels Registres Civils i els ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris.
 • Servei d’informació jurídica: un equip d’advocats a la seva disposició que li informarà de qualsevol aspecte legal: dret de successió, testament…
 • Avenç d’indemnització per despeses de sepeli.